Whielki Krasnal. The Krasnals

Whielki Krasnal. The Krasnals


Fenomen znany pod nazwą Whielki Krasnal. The Krasnals wychynął na świat 1 kwietnia 2008 roku. W pracy Krasnali napotykamy parodię, przedrzeźnianie, sarkazm. I szczery śmiech. Obok szczerości, a też buntowniczości i afirmowania wolności, najbardziej znamienną cechą jego/ich aktywności jest ludyczność – pociąg do gry i zabawy, czasem określanej przez samych jej sprawców jako „małpia”. Mamy tu owocną pochwałę malarstwa, mamy też przedrzeźnianie fabrykowania i promowania „sztuki upodlenia” – jak mówi oburzony tym, co się ze sztuką wyprawia Jean Clair w swej książce De Immundo.

Świat przedstawiany przez Whielkiego Krasnala. The Krasnals to świat baśniowy i bajkowy. Tworzone w nim są obrzędy przejścia w odniesieniu do legend i mitów współczesności oraz alegoryczny jej opis, nie unikający ocen. Obnażane jest tu Orwellowskie (portret autora książki Rok 1984 jest w dorobku malarzy) dwójmyślenie, oskarżany świat, w którym intelekt i ekspresja służą nieprawdzie i nieszczerości. The Krasnals dwoją się i troją przy swoim wariografie i raz za razem wyłapują profesjonalnych łgarzy, wystawiając ich na widowisko i pośmiewisko. Postawę tych artystów cechuje nieustanna czujność. Wiedzą dobrze i nam pokazują, jak może skończyć się chwila nieuwagi: czart siedzi w szczegółach, tak jak cząstka „art” w słowie czart. Whielki Krasnal. The Krasnals delektują się wolnością, swobodą, nieraz swawolą…


Katalog 2014 (PDF)