Krzysztof Markowski

Krzysztof Markowski (1957)


Malarz, dyplom w poznańskiej PWSSP obronił w 1984 roku.

Od roku 1983 w grupie Koło Klipsa, z którą brał udział w licznych wystawach w Polsce i zagranicą. Od 1989 roku pracuje i wystawia indywidualnie. W swej twórczości łączy elementu realne (materialne, często cytaty z otaczającej rzeczywistości) z nadrealnymi, wyobraźniowymi, co jego obrazom-obiektom nadaje onirycznego charakteru. Świat w nich przedstawiony rozpoznajemy jakby poprzez filtr marzenia sennego, zakłóconego wspomnienia lub delirycznego wyobrażenia. Artysta jest człowiekiem ironicznym. W istocie jest on człowiekiem poważnym.


Katalog 2002 (PDF)
Katalog 2019 (PDF)