Marcin Berdyszak

Marcin Berdyszak (1964)


Malarz, rzeźbiarz, twórca złożonych układów przedmiotowo-przestrzennych, czasami figuralnych. Twórca artystycznych interwencji w otoczenie pejzażowe albo architektoniczne czy urbanistyczne. Od 1989 roku związany z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu, a obecnie Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu, gdzie pełnił rozmaite funkcje akademickie, także rektora uczelni.

W swojej pracy – która ma charakter wybitnie manualny w jej końcowych efektach – w istocie rozwiązuje złożone zagadnienia z różnych dziedzin wiedzy, niejednokrotnie jego prace obrazują głębokie dociekania antropologiczne. W swej sztuce czasem dialoguje z myślą i twórczością ojca – Jana Berdyszaka; w Galerii Muzalewska w 20016 roku zaprezentował swe prace z cyklu Dialogi z Ojcem, które chyba stanowią pożegnanie Berdyszaka Juniora z Berdyszakiem Seniorem. Marcin Berdyszak jest artystą niewiarygodnej pracowitości i płodności twórczej. Jego sztuka zdaje się mieć aspiracje wszechogarniające.


Katalog 2016 (PDF)
Katalog 2018 (PDF)