Mikołaj Poliński

Mikołaj Poliński (1977)


Malarz, twórca układów przestrzennych budowanych z obrazów, obiektów i elementów architektonicznych, czasami dokonuje interwencji w materię miejsca, w którym pracuje i/lub gdzie prezentuje swoją pracę. Zajmuje go tropienie przekształceń wizualnych, absorbują także pogranicza sztuk plastycznych oraz muzyki.

Pedagog w ASP – obecnie w Uniwersytecie Artystycznym – w Poznaniu. Mieszka i pracuje głównie w Berlinie.

Pozostaje związany z Galerią Muzalewska, w której prezentował wystawy: Mechanika nieba w 2003 oraz Kolejka linowa na Wezuwiusz w 2009 roku.

Mikołaj Poliński jest artystą dociekliwym, swe dociekania prowadzi w sposób praktyczny w prostych, podstawowych materiałach artystycznych, a nawet budowlanych, jest człowiekiem dialogu, acz pozostaje bardzo samoistny.


Katalog 2003 (PDF)
Katalog 2009 (PDF)
Katalog 2019 (PDF)