Krzysztof M. Bednarski

Krzysztof M. Bednarski (1953)


Rzeźbiarz, zafrapowany sztukami performatywnymi, pozostawał blisko teatru i filmu, współpracował z Jerzym Grotowskim, co najmocniej określiło biografię i życiorys KMB.

KMB posługuje się tradycyjnymi środkami rzeźbiarskimi, najmocniej wyraża się to w jego dziełach odlewanych w brązie, w obróbce kamienia, drewna; myślenie materiałowe oraz przestrzenne, zasadnicze dla wyrazu poprzez rzeźbę cechuje całe postępowanie KMB.

Najbardziej znane dzieło KMB to rzeźba-instalacja „Moby Dick”, pierwotnie wystawiona w 1986 roku w Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, po paru latach nabyte do kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi (w czasie szefowania Muzeum przez Jaromira Jedlińskiego) i wbudowane wtedy w przestrzenie ekspozycji stałej kolekcji Muzeum Sztuki.

Innym centralnym w dokonaniu twórczym KMB dziełem – cyklem rysunkowo-rzeźbiarskim (w punkcie wyjścia poetyckim) – jest „Vision and Prayer – after Dylan Thomas” (cykl nawiązuje do poematu Dylana Thomasa „Wizja i modlitwa” tak w jego treści, jak zwłaszcza w formie wersyfikacyjnej, przez KMB odtworzonej w formach rysunkowych, reliefowych i rzeźbiarskich); ten cykl prezentowany był w całości w Galerii Muzalewska w roku 2008.

W całej pracy KMB mocno obecne są odniesienia do literatury, jak i do filmu i teatru. KMB poszukuje (i często fortunnie odnajduje) czystych form plastycznych, które stanowią ekwiwalent treści innymi środkami wyrażonych przez dzieła literackie i dokonania filmowe czy obecnych w świecie teatru.

KMB stworzył również kilka projektów i owocnej realizacji rzeźby pomnikowej, w tym sepulkralnej. Czasem posługuje się też zapisem filmowym i fotografią.

KMB, jego biografia, jak i jego dokonanie cechuje się intensywnością przeżyć, bogactwem asocjacji i wysokim napięciem emocji.


Katalog 2008 (PDF)