Andrzej Szewczyk

Andrzej Szewczyk (1950-2001)


Malarz, twórca obiektów, poeta, nauczyciel. Jego osobowość i sztukę iluminowała erudycja wrażliwości. Docierał do granic form i środków wyrazu artystycznego, efektem tego były malowidła – na lustrach, z użyciem wałków malarzy pokojowych czy też odzwierciedlające podziały architektury regionalnej – Malowidła z Chłopów. Wielką rolę odgrywało dlań pismo, „pisanie obrazów” – na wzór ikon. Pismo obecne też jest w obiektach z lanym ołowiem – Pomniki listów F. Kafki do F. Bauer, Bazylika, Biblioteki. Używał w innych swych dziełach strużyn kredek i łupin pistacji jak liter, znaków, słów. Tworzył kaligraficzne rysunki-manuskrypty, czasami bardzo duże, w zwojach. Wyobraźnia poetycka przeplatała się tu z wynalazczością technik obrazowania.

Najsilniej związany był z Galerią Foksal w Warszawie oraz z Muzeum Sztuki w Łodzi. Od 2000 roku współpracował z Galerią Muzalewska w Poznaniu (która zorganizowała wiele jego wystaw, pośmiertnie Rezonans) i jego twórczość jest przez nią reprezentowana.

Szewczyk stworzył niespotykany splot wrażliwości odczuwania oraz siły wyrazu.


Katalog 2001 (PDF)
Katalog 2005 (PDF)