Diana Fiedler

Diana Fiedler (1976)


Artystka posługująca się technikami rysunkowymi, fotograficznymi, konstrukcyjnymi. Tworzy prace we współgraniu z miejscem ich eksponowania. Kwestie odnoszące się do miejsca, wnętrza-zewnętrza, tożsamości i dwoistości stanowią podstawowe tematy jej namysłu i tworzenia.

Gromadzi wiedzę i doświadczenie – latach 2008-2010 odbywała studia w Royal College of Art w Londynie; w latach 2000-2002 w Pracowniach Grafiki i Rysunku; a 1995-2000 studiowała na Wydziale Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Pedagog w Pracowni Rysunku w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

W Galerii Muzalewska w zaprezentowała wystawy 2500<->7000+ oraz Pokój 610, pokój 609, w Galerii Foksal w Warszawie wystawę Double. Diana Fiedler z wahań oraz dogłębnego namysłu uczyniła jeszcze jeden środek wyrazu, między tymi, jakimi zręcznie się posługuje.


Katalog 2005 (PDF)
Katalog 2012 (PDF)