Izabela Żółcińska

Izabela Żółcińska (1975)


Artystka aktywna na pograniczach mediów: malarstwa, instalacji, działania w przestrzeni publicznej oraz animacji kultury. Mieszka w Polsce i Norwegii. Zajmuje się obrazowaniem samej istoty życia, unaocznia fenomeny ciepła, przepływu żywotnych płynów, ciekawi się pokrewieństwami procesów życiowych w roślinach, u zwierząt i ludzi.

Istotę jej zaangażowani wyraża tytuł jej solowej wystawy w Galerii Muzalewska w 2012 roku – Biofilia. Przyjazny, wręcz miłosny stosunek do życia iluminuje całą jej pracę artystyczną oraz postawę życiową. Ta postawa ociepla środowisko, w jakim Iza Żółcińska jest obecna, w jakim jej sztuka bywa uobecniana. Twórczość jawi się tu jako synonim i wyraz życiodajności.


Katalog 2012 (PDF)
Katalog 2019 (PDF)
>