Piotr Lutyński

Piotr Lutyński (1962)


Artysta wszechstronny, dobry duch – spiritus movens – życia artystycznego, zajmuje się rzeźbą oraz malarstwem, wykonuje obiekty, instalacje, performance, a także uczestniczy w koncertach muzycznych. W aranżowanych przezeń zdarzeniach często występują żywe zwierzęta (czasem ryby, często ptactwo, bywa, że czworonogi, czasem konie). Odbywa artystyczne wędrówki połączone z zespołowym graniem. Zbieracz doznań i spotkań, mistrz improwizacji.

Związany z Galerią Muzalewska w Poznaniu, gdzie prezentował indywidualne wystawy: Rdzeń obrazu w 2006 oraz Drugie życie w 2011 roku; także m. in. z Galerią Foksal w Warszawie. Stanem, jaki Piotr Lutyński tworzy, a zarazem środkiem wyrazu jakim się ustawicznie posługuje jest pogoda ducha stająca się za sprawą tego artysty samodzielną dyscypliną twórczą. Lutyński, inaczej niż Beuys, nie głosi terapeutycznej funkcji sztuki, chociaż jego aktywność taką rolę faktycznie zdaje się nieraz odgrywać.


Katalog 2007 (PDF)
Katalog 2011 (PDF)