Galeria Muzalewska

Galeria organizuje indywidualne prezentacje artystów współczesnych, zwykle w bezpośredniej współpracy z nimi, a zapraszani autorzy zazwyczaj przygotowują swoje pokazy jako realizacje specyficznie zaprojektowane do jej wnętrz. W nielicznych przypadkach wystaw artystów nieżyjących (Tadeusz Kantor, Andrzej Szewczyk) prezentacje skupione są na pokazie wybranego integralnego zespołu ich dzieł. Wystawom towarzyszą publikacje, w których zazwyczaj pomieszczona jest dokumentacja fotograficzna aktualnego pokazu, jak i rozmowa z jego autorem bądź autorką. Galeria gromadzi kolekcję przede wszystkim autorów, z którymi regularnie współpracuje, jak i innych współczesnych polskich oraz zagranicznych artystów.